KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Cầu Giấy tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp
Ngày đăng 07/12/2018 | 09:54  | View count: 732

Ngày 07/12/2018, Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy phối hợp Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Chi cục thuế quận Cầu Giấy tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động chuyển đổi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 212, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Đồng chí Bùi Thanh Vân - Trưởng phòng Kinh tế quận phát biểu khai mạc

Tại buổi tư vấn, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã hướng dẫn cho 35 hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động các thủ tục chuyển đổi và các lợi ích khi thực hiện chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh các chính sách ưu đãi quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và quy định riêng của Thành phố Hà Nội.

Theo Điều 16, Luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi chung như sau: được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;  miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép  kinh doanh lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ khi có Giấy chứng nhận đăng ký; tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán – 03 năm từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định; miễn giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp Cty TNHH hoặc Cty CP được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật; hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một số chính sách hỗ trợ riêng của thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố Hà Nội: Hỗ trợ kinh phí làm 01 (một) dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tối đa 300.000 đồng/1 doanh nghiệp; Hỗ trợ DNNVV thành lập mới kinh phí chuyển phát nhanh kết quả tại nhà hoặc trụ sở doanh nghiệp, khoảng 20.000 đồng/1 doanh nghiệp.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN