KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Ngày đăng 02/04/2019 | 11:50  | View count: 576

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 09/04/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Công ty Điện lực Cầu Giấy đã triển khai hình thức thanh toán tiền điện tự động với các ưu điểm đăng ký một lần, thanh toán tự động, đúng hẹn, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng chính xác, an toàn và tiện lợi, miễn phí chuyển tiền; Có 02 cách đăng ký trích nợ trên Internetbanking của ngân hàng và đăng ký trích nợ tự động bằng bản giấy trực tiếp của Ngân hàng có hợp tác với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung Công văn số 366/UBND-KT ngày 02/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và nội dung thư ngỏ của EVNHANOI gửi quý khách hàng.

Xem nội dung tại đây 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN