KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Tập huấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày đăng 29/10/2019 | 16:02  | View count: 383

Ngày 29/10/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo UBND các phường và trên 200 người tiêu dùng trên địa bàn quận. Đây là buổi tập huấn thứ hai trong năm 2019 đã thu hút đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn quận tham gia.

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí báo cáo viên Hồ Tùng Bách – Phó Trưởng phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã trình bày chi tiết về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó đi sâu vào quyền của người tiêu dùng, trách nhiệm, nghĩa vụ của người cung cấp sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng. Đây là nội dung quan trọng giúp thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch, mua bán, hàng hóa, dịch vụ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại buổi tập huấn, đồng chí đồng chí báo cáo viên đã dành thời gian để giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.  Đây cũng là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với cơ quan quản lý các cấp.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN