KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hội nghị báo cáo viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2020 của quận Cầu Giấy
Ngày đăng 04/11/2020 | 15:06  | View count: 440

Ngày 04/11/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Chi cục Thuế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức hội nghị Báo cáo viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 02 tháng cuối năm 2020 của quận Cầu Giấy.

Báo cáo viên Lê Quang Hùng - Tiến sỹ quản lý kinh tế, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Báo cáo viên cấp quận; Cộng tác viên DLXH quận; Đại diện các phòng chuyên môn Chi cục Thuế quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cán bộ Ủy nhiệm thu thuế; Tổ trưởng tổ dân phố trực thuộc 8 phường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng - Tiến sỹ quản lý kinh tế, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước của Quận 10 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện 02 tháng cuối năm 2020 nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu.

Đã có 43 lượt ý kiến, câu hỏi của các đại biểu nêu lên những vấn đề vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất, cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, việc quản lý và thu thuế xây dựng nhà tư nhân… liên quan đến các đối tượng nộp thuế. Tất cả các ý kiến đã được đồng chí Lê Quang Hùng - Tiến sỹ quản lý kinh tế, Bí thư Đảngủy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận tiếp thu, chỉ đạo các đội nghiệp vụ của Chi cục Thuế trả lời bằng văn bản đến các đại biểu có ý kiến.

Qua Hội nghị đã giúp cho các đại biểu, nhất là các đồng chí Tổ trưởng dân phố nắm được tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước của Quận 10 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện 02 tháng cuối năm 2020 nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY