KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Thu ngân sách Nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 18/06/2021 | 16:05  | View count: 227

 Năm 2021, quận Cầu Giấy được Thành phố giao dự toán pháp lệnh (DTPL) là 6.855 tỷ đồng (tăng 108,34 tỷ, tăng 1,6% so với DTPL năm 2020). Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế quận đã tham mưu UBND quận ban hành 04 quyết định, 02 kế hoạch, 01 công văn triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Với mục tiêu là phải hoàn thành “ nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững trật tự an ninh chính trị và đảm bảo cân đối thu - chi NSNN, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng trong toàn quận đã triển khai toàn diện các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu NSNN và đạt nhiều kết quả: Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng là 3.519,1 tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán Thành phố giao. Trong đó, ước thu nội địa là 3.203,58 tỷ đồng, đạt 46,7% DTPL, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đã thực hiện 3.121,1 tỷ đồng, đạt 54,6% DTPL, tăng 20,4% so với cùng kỳ; Có 7/9 khoản thu đạt ở mức cao so với DTPL và cao hơn cùng kỳ là: thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Tiền thuê đất; Tiền sử dụng đất; Thuế thu nhập cá nhân; Lệ phí trước bạ; Phí - lệ phí. Có 2/9 khoản thu thấp hơn cùng kỳ gồm: thuế bảo vệ môi trường 98,6% (chỉ tiêu giao chỉ chiếm tỷ trọng 0.025% DTPL); Thu khác 88% (chỉ tiêu giao chiếm tỷ trọng 0.9% DTPL).

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, trên địa bàn quận đã nảy sinh một số khó khăn, thách thức chủ yếu như:

- Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường tạo ra những rủi ro đối với nền kinh tế, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố và của quận, người nộp thuế gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến nợ thuế nên chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

  • Việc thực hiện các chính sách mới của Quốc hội và Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân như: Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 quy định về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 giảm 30% thuế TNDN năm 2020 đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ; Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 cũng làm giảm số thu của quận.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án và thu đấu giá đất theo dự toán được giao triển khai giao đất hoặc chưa được phê duyệt nghĩa vụ tài chính nên chưa thực hiện.

Việc Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ phần nào cũng ảnh hưởng đến số thu NSNN trên địa bàn trong quý II (số thuế đề nghị gia hạn trong quý II là 500 tỷ đồng).

Để hoàn thành 100% dự toán Thành phố giao nhiệm vụ thu NSNN còn gặp rất nhiều khó khăn do: Dịch Covid 19 chưa có xu hướng giảm; Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ phần nào cũng ảnh hưởng đến số thu NSNN trên địa bàn trong quý II (số thuế đề nghị gia hạn trong quý II là 500 tỷ đồng).

Số thu NSNN phải thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 là 3.652 tỷ đồng. Chi cục Thuế quận quyết tâm phấn đấu thu cả năm là 6.972,78 tỷ, đạt 101,7% DTPL, tăng 3% so với năm 2020 (bao gồm phấn đấu hoàn thành 100% dự toán thu tiền sử dụng đất 1.137 tỷ); số ước thực hiện cả năm 2021 không kể tiền sử dụng đất là 5.835,78 tỷ đồng, đạt 102,1% DTPL, bằng 88,6% so với năm 2020. Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Chi cục Thuế quận chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nắm chắc diễn biến hình hình kinh tế - xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách, kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo quận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu. Đồng thời tập trung vào công tác quản lý, khai thác các nguồn thu còn dư địa, nhất là các khoản thu từ đất. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của quận trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng; Lắng nghe, chia sẻ, thuyết phục, động viên nhưng cũng hết sức kiên quyết đối với các trường hợp chây ỳ nợ thuế.

Mặt khác, Chi cục Thuế tập trung tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế, giám sát kê khai thuế và đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách, kiểm tra theo các chuyên đề như: Kinh doanh bất động sản; Chuyển nhượng dự án - vốn; Thương mại điện tử; Thu thuế xây dựng, cho thuê nhà... gắn với triển khai tốt các đề án cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý kê khai - nộp - hoàn thuế điện tử, đẩy mạnh hướng dẫn DN phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thực hiện TTHC qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp nối thành công của năm 2020, Chi cục Thuế sẽ tham mưu UBND quận tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức, sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm 2021 còn rất nặng nề. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc dự toán thu NSNN năm 2021./.

CHI CỤC THUẾ QUẬN