KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/03/2018 | 02:11 PM  | View count: 546
Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Ngày đăng 12/03/2018 | 11:06 AM  | View count: 615
Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Ngày đăng 07/03/2018 | 02:58 PM  | View count: 375
Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2018 | 03:02 PM  | View count: 368
Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Cơ quan UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

Ngày đăng 26/01/2018 | 03:06 PM  | View count: 1157
Cơ quan UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ngày đăng 26/01/2018 | 03:04 PM  | View count: 254
8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Kế hoạch triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm 2016 - OVOP Việt Nam” kết hợp trình diễn “Không gian ánh sáng làng nghề

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:30 PM  | View count: 293
Thực hiện Chương trình số 76/CT-UBND ngày 19/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2016,

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:28 PM  | View count: 381
Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 17/01/2017 | 05:19 PM  | View count: 309
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 17/01/2017 | 05:18 PM  | View count: 413
Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020; chương trình số 78/Ctr-UBND ngày...