LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội tổ chức đối chiếu, phân loại nợ năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 18/09/2018 | 15:02  | View count: 349

Ngày 13/7/2018, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 3124/NHCS-QLN về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2018. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2015, NHCSXH tổ chức đối chiếu công khai đến 100% khách hàng vay vốn tín dụng chính sách, thời gian thực hiện từ tháng 8/2018 và kết thúc vào tháng 12/2018. Phạm vi đối chiếu, phân loại nợ là toàn bộ khách hàng có số dư nợ gốc và lãi phát sinh đến thời điểm cuối ngày 30/6/2018.

Để triển khai đồng bộ và hiệu quả, ngày 03/8/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy đã ban hành văn bản số 1078/UBND-BĐD NHCSXH chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với NHCSXH để triển khai đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn quận. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp quận (Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) đã có văn bản chỉ đạo các Hội đoàn thể các phường, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) phối hợp với NHCSXH triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các phường thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ tại phường gồm các thành phần: Chủ tịch UBND phường là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp quận làm Trưởng ban, đại diện Ban giảm nghèo, các Hội đoàn thể nhận uỷ thác, Trưởng công an phường, cán bộ tín dụng NHCSXH làm thư ký.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ chi tiết từ ngày 01/8/2018 đến ngày 25/11/2018. Dự kiến, tháng 8 đối chiếu phường Dịch Vọng và Nghĩa Tân, tháng 9 đối chiếu phường Quan Hoa và Mai Dịch, tháng 10 đối chiếu phường Nghĩa Đô và Dịch Vọng Hậu, tháng 11 đối chiếu phường Trung Hòa và Yên Hòa. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các phường để thực hiện đối chiếu, phân loại nợ cho 2.043 khách hàng đang vay vốn với số tiền là 89.809 triệu đồng tại 72 tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác đối chiếu được thực hiện tại Nhà văn hoá tổ dân phố. Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo tới khách hàng mang chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ vay vốn và biên lai thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng đến nhà họp tổ dân phố để thực hiện đối chiếu và phân loại nợ theo kế hoạch đã xây dựng.

Đến ngày 18/9/2018, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - địa bàn quận Cầu Giấy đã phối hợp thực hiện đối chiếu, phân loại nợ được 4/8 phường, tỷ lệ đối chiếu trên 99%, một số hộ chưa đối chiếu do bận công việc đột xuất sẽ tiếp tục đối chiếu đảm bảo 100% theo kế hoạch đề ra.

Mục đích của việc đối chiếu phận loại nợ là đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách trên địa bàn quận, qua đó Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động tín dụng chính sách, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn. Thông qua đối chiếu, NHCSXH và các Hội đoàn thể nhận ủy thác sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mọi chủ trương, chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI