LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 02/07/2018 | 11:11  | View count: 162

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy đã nhận được sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động và giáo dục pháp luật về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người với nhiều hình thức. Công tác vận động đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện được 86 người/100 người đạt 86%; cai nghiện bắt buộc được 18 người/25 người đạt 72%; quản lý, theo dõi đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo NĐ 94/2010/NĐ-CP đồng thời giáo dục đối tượng theo NĐ111/2013/NĐ-CP được 07 người/10 người đạt 70%.

Tham mưu tổ chức kiện toàn Đội KTLN 178 của quận. Duy trì công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ theo Kế hoạch 47/KH-UBND ngày 07/02/2018, tập trung vào cơ sở tẩm quất, massage, karaoke, nhà nghỉ, tụ điểm tuyến phố có tiềm ẩn dễ xảy ra tệ nạn mại dâm. Đoàn kiểm tra liên ngành 178 đã tiến hành kiểm tra 07 cơ sở massage, phối hợp với phòng Văn hóa thông tin kiểm tra 04 khách sạn trên địa bàn quận.

Công tác quản lý sau cai nghiện luôn được chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ quận đến phường đặc biệt quan tâm bởi đây là một trong những công tác hết sức quan trọng giúp đối tượng sau cai nghiện rèn luyện, tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Người nghiện, sau cai được phân công theo dõi, quản lý. Đội CTXHTN các phường tích cực vận động trực tiếp đối tượng sau cai nghiện tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ B93, sinh hoạt từ 1-2 buổi/ tháng với 72 tình nguyện viên và 51 hội viên tham gia sinh hoạt, giúp đỡ người sau cai nghiện dễ nguy cơ mắc nghiện các kỹ năng phòng tránh tái hòa nhập với cộng đồng, giúp đỡ tạo việc làm cho hội viên: cho vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính, giới thiệu học nghề, tổ chức điểm tạo việc làm cho hội viên sau cai.   

Trong thời gian tới, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp./.

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI