LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy họp giao ban quý III/2018
Ngày đăng 17/10/2018 | 10:42  | View count: 257

Ngày 17/10/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Cầu Giấy tổ chức họp giao ban thường kỳ quý III/2018 để đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2018. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn và NHCSXH Thành phố Hà Nội - bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã triển khai giải ngân 36.042 triệu đồng cho 784 khách hàng vay vốn. Tổng nguồn vốn cho vay đến 30/9/2018 là 96.793 triệu đồng, tăng 26.252 triệu đồng (37%) so với năm 2017, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 42.739 triệu đồng, tăng 20.239 triệu đồng (90%) so với năm 2017.  Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH Thành phố Hà Nội trong 9 tháng đầu năm đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho thêm hơn 1.400 lao động trên địa bàn quận.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất quyết nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2018 với một số nội dung chủ yếu như sau: 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, không để phát sinh nợ quá hạn mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động tại các điểm giao dịch phường; tập trung tuyên truyền chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng và tuân thủ đúng quy trình quy định; tổ chức triển khai chương trình kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; tiếp tục triển khai thực hiện công tác đối chiếu nợ, phân loại nợ vay của khách hàng trên địa bàn để tổng hợp kiểm kê 100% dư nợ, nắm bắt, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng trên địa bàn quận; tham mưu HĐND, UBND quận cân đối, bố trí ngân sách chuyển sang NHCSXH Thành phố Hà Nội để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI