LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Phiên họp Liên ngành giữa Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội với các Hội đoàn thể quận Cầu Giấy
Ngày đăng 21/11/2018 | 16:16  | View count: 204

Ngày 21/11/2018, tại văn phòng Hội Cựu chiến binh quận Cầu Giấy, liên ngành Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác tháng 9,10 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11,12 năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tham dự phiên họp có lãnh đạo và các đồng chí cán bộ chuyên trách công tác vay vốn tín dụng chính sách của 3 hội đoàn thể và lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của NHCSXH thành phố Hà Nội.

Liên ngành NHCSXH thành phố Hà Nội - Hội đoàn thể quận đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý vốn ủy thác, đặc biệt là sự phối kết hợp trong việc triển khai vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng được nhanh chóng và thuận lợi. Đến 31/10/2018, dư nợ ủy thác thông qua các hội đoàn thể là 88,615 tỷ đồng, tăng 17,248 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 98,91%/ tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn quận. Chất lượng tín dụng ủy thác trên địa bàn quận được duy trì ổn định, công tác xử lý nợ đến hạn kịp thời, không có nợ quá hạn phát sinh. Toàn bộ dư nợ ủy thác qua Hội đoàn thể không có nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, các Hội đoàn thể cấp quận đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác vay vốn tại cơ sở, đến 31/10/2018, đã kiểm tra 72/72 tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 8 phường, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018.

Phát huy những kết quả đạt được, trong tháng 11,12 năm 2018, NHCSXH thành phố Hà Nội và các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý, đôn đốc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, chất lượng hoạt động điểm giao dịch phường, hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2018; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể cấp quận đối với việc thực hiện tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI