LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý IV/2018
Ngày đăng 22/01/2019 | 09:35  | View count: 539

Sáng ngày 22/01/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý IV/2018 đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn và NHCSXH Thành phố Hà Nội - bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

Năm 2018, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã triển khai giải ngân 46.032 triệu đồng cho 909 khách hàng vay vốn. Tổng nguồn vốn cho vay đến 31/12/2018 là 96.800 triệu đồng, tăng 24.437 triệu đồng (34%) so với năm 2017, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 42.739 triệu đồng, tăng 20.239 triệu đồng (90%) so với năm 2017. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH Thành phố Hà Nội năm 2018 đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho thêm gần 1.500 lao động, nâng tổng số lao động được hỗ trợ duy trì, tạo việc làm thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi lên gần 2.900 lao động... Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen đối với nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất quyết nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau: 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, không để phát sinh nợ quá hạn mới; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động tại các điểm giao dịch phường; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch lưu động tại phường, chất lượng công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể và chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Ban đại diện, các tổ chức Hội đoàn thể, NHCSXH và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng, phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần cùng UBND quận thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI