LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quận Cầu Giấy tổ chức tuyên truyền pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, hôn nhân và gia đình; Quy định về chứng thực
Ngày đăng 20/02/2019 | 10:07  | View count: 836

Ngày 20/02/2019, tại Hội trường UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Hộ tịch, Quốc tịch, Hôn nhân và Gia đình; Các quy định về chứng thực.

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của trên 200 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; công chức Tư pháp - Hộ tịch và Văn hóa - Xã hội các phường; đại diện Tổ trưởng Tổ Hòa giải các phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên pháp luật của Thành phố trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch (gồm 7 chương và 77 điều); Luật Quốc tịch Việt Nam (gồm 6 chương, 44 điều); Một số quy định của pháp luật về Hôn nhân và Gia đình; Các quy định về chứng thực.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, các đại biểu đã có thêm hiểu biết về: Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự và các luật có liên quan; Bảo đảm quyền có quốc tịch của mỗi cá nhân, hạn chế tình trạng không quốc tịch, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc bảo hộ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài; Quy định chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình; Quy định về hoạt động chứng thực của cơ quan hành chính nhà nước (khác với hoạt động công chứng do Công chứng viên của Văn phòng công chứng thực hiện).

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND quận Cầu Giấy về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong trong thời gian tiếp theo, Phòng Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận) tiếp tục tham mưu UBND quận thực hiện các biện pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2019.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN