LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Công tác giảm nghèo trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2016 - 2018
Ngày đăng 30/03/2019 | 11:00  | View count: 754

Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Trong những năm qua, cùng với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ quận đến phường, công tác giảm nghèo của quận Cầu Giấy đã thu được những kết quả quan trọng, số lượng hộ nghèo hằng năm đã giảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành Thành phố, sự chỉ đạo sát sao của Quận uỷ - HĐND - UBND quận, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, quận Cầu Giấy không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, từng bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo nên sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá - xã hội, quản lý đô thị, an ninh quốc phòng…. Đặc biệt, các chế độ chính sách bảo trợ xã hội luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm so với năm trước.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 được xác định trên hai tiêu chí đó là: Thu nhập và nhu cầu xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin.... Để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, UBND quận luôn quan tâm chỉ đạo và có giải pháp thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững.

Hằng năm, tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng ban, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện trợ giúp người nghèo tại các phường. Ban chỉ đạo quận căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên để xây dựng phương án thực hiện và triển khai công tác giảm nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo, đồng thời nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên mức sống khá của các hộ nghèo, cận nghèo. Vận động người dân thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Gắn công tác giảm nghèo với các phong trào thi đua như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”.

Tổ chức các buổi tập huấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lồng ghép chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu khác để huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo.

Hằng năm, mở các lớp dạy nghề, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tọa đàm, tư vấn giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo các mô hình dịch vụ thương mại phù hợp để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả góp phần thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sở phân tích các thiếu hụt, nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và trích từ quỹ vì người nghèo hỗ trợ tặng quà tết, hỗ trợ kinh phí để các hộ thoát nghèo, cận nghèo bền vững như: hỗ trợ vốn đối với các hộ thiếu vốn làm ăn mở rộng các mặt hàng kinh doanh buôn bán; khám chữa bệnh đối với các hộ gia đình ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo già yếu cô đơn, không nơi nương tựa; tặng xe máy để các hộ gia đình có phương tiện đi lại kiếm thêm thu nhập cho gia đình; hỗ trợ máy khâu để tăng thu nhập cho gia đình; sửa chữa nhà ở, tặng ti vi, tủ lạnh, máy giặt cho các hộ gia đình thiếu hụt các tài sản góp phần tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ 1.566.528. 000 đồng cho 70 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Với nhiều hình thức hỗ trợ cho các gia đình, đến nay đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo đã được nâng cao, cuộc sống ổn định.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2018, kinh tế của quận Cầu Giấy ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, các chế độ chính sách bảo trợ xã hội luôn được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đều giảm so với năm trước. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn, thách thức như: chính sách chưa khuyến khích người nghèo tích cực vươn lên thoát nghèo; chưa khơi dậy hết tiềm năng thế mạnh của địa phương, sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, của cộng đồng cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo của quận đã nhận được sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp. Đến nay, quận Cầu Giấy không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo hàng năm giảm và không có trường hợp tái nghèo.

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI