LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 12 tháng trở lên (Tính đến ngày 28/2/2019)
Ngày đăng 02/04/2019 | 11:35  | View count: 659

Thực hiện các văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi giảm nợ đọng BHXH, BHYT.

Căn cứ tình hình nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy, đến hết tháng 2/2019, Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy hiện có 2.075 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT từ 2 tháng trở lên với số tiền nợ là 168 tỷ đồng.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH từ 12 tháng trở lên. Xem tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN