LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Phiên họp Liên ngành giữa Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội với các đoàn thể
Ngày đăng 07/05/2019 | 03:49  | View count: 41

Ngày 06/05/2019, tại Hội trường Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) thành phố Hà Nội, NH CSXH và 3 Hội đoàn thể quận Cầu Giấy tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác tháng 3, 4 năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, 6 năm 2019.

Liên ngành NH CSXH thành phố Hà Nội - Hội đoàn thể quận đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý vốn ủy thác, đặc biệt là sự phối kết hợp trong việc triển khai vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng được nhanh chóng và thuận lợi. Đến 30/4/2019, dư nợ ủy thác thông qua các hội đoàn thể là 97.815 triệu đồng, tăng 1.660 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 99,4%/ tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn quận. Chất lượng tín dụng ủy thác trên địa bàn quận được duy trì ổn định, công tác xử lý nợ đến hạn kịp thời, không phát sinh trường hợp nào phải gia hạn nợ. Toàn bộ dư nợ ủy thác qua Hội đoàn thể không có nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, các Hội đoàn thể cấp phường đã duy trì tốt công tác giao ban định kỳ hàng tháng tại các điểm giao dịch nhằm đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách tháng hiện tại và triển khai các nội dung công việc tháng liền kề, triển khai các nội dung văn bản nghiệp vụ mới, thông tin liên lạc, nắm bắt trao đổi những khó khăn vướng mắc tại cơ sở để kịp thời phối hợp giải quyết, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung ủy thác, ủy nhiệm giữa NH CSXH và Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn cũng được liên ngành phối hợp thực hiện tốt. Trong tháng 3, 4, 100% số tổ trên địa bàn quận được đánh giá, xếp loại tốt.

Phát huy những kết quả đạt được, trong tháng 5, 6 năm 2019, NH CSXH thành phố Hà Nội và các Hội đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc theo dõi, quản lý, đôn đốc, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động điểm giao dịch phường, đồng thời, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đoàn thể cấp quận đối với việc thực hiện tại cơ sở; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN