LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tập huấn chuyên môn về Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước
Ngày đăng 01/06/2019 | 08:26  | View count: 370

Ngày 30 và 31/5/2019, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho hơm 400 cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đồng chí Lê Thái Phương, Trưởng phòng nghiệp vụ Cục Bồi thường trách nhiệm Nhà nước, báo cáo viên của hội nghị đã phân tích và cụ thể hóa đầy đủ tinh thần của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đồng thời nhấn mạnh muốn Luật được thực thi đầy đủ, sâu sát vào cuộc sống thì đòi hỏi mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như cá nhân mỗi cán bộ công chức phải không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để thực hiện được tốt về chuyên môn nghiệp vụ không để xảy sai sai sót, oan sai. Bên cạnh đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra oan sai cũng như về về phương thức, hình thức, trình tự, thủ tục bồi thường nhanh gọn và kịp thời cho công dân để bù đắp những thiệt thòi cho công dân.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ 1/7/2018 gồm 9 chương, 78 điều, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Luật có rất nhiều điểm mới và tiến bộ, góp phần khắc phục những hạn chế, sai sót trong quá trình thi hành công vụ, đặc biệt  trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án của cơ quan Nhà nước.

Một số điểm mới trong Luật như: đối tượng yêu cầu bồi thường  (bao gồm: Người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền); Thời hiệu yêu cầu bồi thường cũng được nới rộng từ 2 lên 3 năm, trong đó quyền yêu cầu khôi phục danh dự thì không có thời hạn. Luật mới đã quy định rõ thời gian cụ thể xác minh, thụ lý hồ sơ từ 125 ngày trước đây xuống còn tối đa 71 ngày. Về thương lượng, Luật quy định thương lượng thành công sẽ trao quyết định ngay, nếu không thành cũng phải gửi biên bản thương lượng để người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa giải quyết. Đặc biệt, Luật 2017 quy định về tạm ứng bồi thường rất cụ thể. Đây là điểm tối ưu vì giải quyết nhanh cho người oan, sai, bởi người bị oan, sai đã chịu thiệt thòi rất nhiều.

Việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sẽ khắc phục những oan sai bất cập cho các cá nhân, tổ chức, đồng thời bảo đảm cụ thể hóa nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 quy định về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo khuôn khổ pháp lý giúp xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Do vậy, việc ban hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN