LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện kiểm tra công tác tín dụng trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 27/06/2019 | 17:19  | View count: 186

Chiều ngày 26/6/2019, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội đã kiểm tra việc triển khai công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy và trực tiếp kiểm tra giám sát trên địa bàn phường Trung Hòa. Tham dự có ông Lê Hải Bình - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện NHCSXH thành phố làm trưởng đoàn; bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận, lãnh đạo và cán bộ NHCSXH và đại diện các đoàn thể, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn phường Trung Hòa.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách  của UBND phường Trung Hòa và báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH trên địa bàn quận Cầu Giấy 5 tháng đầu năm 2019 . Đến 31/5/2019 tổng dư nợ trên địa bàn phường đạt 16.820 triệu đồng với 8 tổ tiết kiệm và vay vốn, 350 hộ vay, nguồn vốn cho vay đã tạo việc làm ổn định cho 416 lao động trên địa bàn phường. Tổng dư nợ toàn quận đến 31/5/2019 đạt 102.938 triệu đồng, tăng 6.186 triệu đồng so với đầu năm và đạt 96% kế hoạch năm 2019.

Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã tập trung, chủ động tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, phối hợp cùng UBND các phường, Hội đoàn thể các cấp, tổ tiết kiệm và vay vốn nhanh chóng chuyển tải đồng vốn đến các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trên địa bàn quận. 5 tháng đầu năm 2019, Chi nhánh đã giải ngân cho 393 lượt khách hàng vay vốn trên địa bàn quận Cầu Giấy, góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho thêm gần 700 lao động thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách. Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận.Nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận tập trung đối với những hộ gia đình có nhu cầu vốn tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tạo việc làm và thu nhập ổn định, bao gồm các ngành nghề chính như: sản xuất kinh doanh cốm, giấy; dịch vụ ăn uống; kinh doanh tạp hóa, hàng tiêu dùng…Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH luôn được xác định là một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của Thủ đô Hà Nội nói chung và của quận Cầu Giấy nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu hàng năm của quận về tạo việc làm, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội và Chỉ thị số 23/CT-QU ngày 09/07/2015 của Quận ủy Cầu Giấy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, HĐND, UBND quận Cầu Giấy đã rất quan tâm tạo điều kiện bố trí vốn ủy thác sang NHCSXH Thành phố Hà Nội để cho vay trên địa bàn quận, tổng số tiền ủy thác đến nay là 47,9 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn ủy thác đã tạo việc làm ổn định cho trên 1.400 lao động trên địa bàn 8 phường của quận Cầu Giấy, toàn bộ dư nợ nguồn vốn ủy thác là nợ trong hạn.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, thành viên Ban đại diện NHCSXH thành phố, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn quận, nêu cao vai trò, ý nghĩa của mô hình hoạt động NHCSXH. Kết quả hoạt động tín dụng NHCSXH trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, tạo việc làm và từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Đồng chí đề nghị NHCSXH tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, Thành phố đến các đối tượng chính sách, tiếp tục tạo thêm việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn quận, góp phần cùng UBND quận thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019 và các năm tiếp theo.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN