LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý IV năm 2019
Ngày đăng 08/01/2020 | 09:12  | View count: 116

Chiều ngày 07/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV/2019 để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ quận, Hội đoàn thể quận và Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn cùng Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 03 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy gồm: Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Cho vay Nhà ở xã hội. Doanh số cho vay năm 2019 đạt 67.909 triệu đồng với 1.349 lượt khách hàng, nâng tổng dư nợ đến ngày 31/12/2019 lên 109.313 triệu đồng với 2.123 lượt khách hàng, tăng 12.513 triệu đồng (13%) so với năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn Ngân sách quận Cầu Giấy là 48.563 triệu đồng với 1.002 lượt khách hàng vay vốn tại 8/8 phường (chiếm tỷ lệ 44% tổng dư nợ), toàn bộ thuộc chương trình Cho vay Giải quyết việc làm và không có nợ quá hạn. 

Trong năm 2019, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã giúp tạo việc làm ổn định cho thêm gần 1.500 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã thống nhất nghị quyết xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 với một số nội dung chủ yếu gồm: kịp thời đôn đốc, thu hồi 100% nợ đến hạn theo đúng quy định, không để phát sinh nợ quá hạn mới; hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; đẩy mạnh tuyên truyền huy động vốn tại các điểm giao dịch phường; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể cấp phường và ủy nhiệm cho vay qua các tổ Tiết kiệm & vay vốn. NHCSXH thành phố Hà Nội sớm tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đề ra, phối hợp cùng UBND các phường và NHCSXH tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN