LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quận Cầu Giấy đẩy mạnh các biện pháp giảm hộ cận nghèo
Ngày đăng 21/02/2020 | 14:42  | View count: 187

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 20/02/2020, UBND quận Cầu Giấy triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 trên địa bàn quận.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Dung- Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận. Qua điều tra, rà soát, tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 17 hộ cận nghèo, trong đó có03 hộ già yếu cô đơn, 07 hộ mắc bệnh hiểm nghèo, 07hộ thiếu sức lao động, công việc không ổn định.

Tại Hội nghị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể CT-XH và UBND các phường đã bàn và đề ra những giải pháp quyết liệt, có lộ trình cụ thể đối với từng hộ cận nghèo nhằm hỗ trợ các hộ thoát cận nghèo. Dự kiến tới tháng 4/2020, quận Cầu Giấy sẽ hỗ trợ cho 17 hộ cận nghèo trong toàn quậnthoát cận nghèo, đồng thời duy trì tốt kết quả đạt được, phân đấu không để các hộ này tái cận nghèo./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI