LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Quận Cầu Giấy trao hỗ trợ cho các hộ gia đình thoát cận nghèo
Ngày đăng 12/03/2020 | 17:37  | View count: 129

Chiều ngày 12/3/2020, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị trao hỗ trợ cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 17 hộ gia đình thoát cận nghèo trên địa bàn.

Trong những năm qua, kinh tế của quận Cầu Giấy ngày càng phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm hỗ trợ dưới mọi hình thức. Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020quận đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Đến tháng 6/2017, Cầu Giấy là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội không còn hộ nghèo và đã hoàn thành sớm trước 3 năm so với kế hoạch.

Đến cuối năm 2019, trên địa bàn quận có 17 hộ cận nghèo, trong đó có07 hộ mắc bệnh hiểm nghèo, 03 hộ già yếu cô đơn, 07 hộ thiếu sức lao động, việc làm không ổn định.Bằng những chính sách, việc làm thiết thực, các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến phường đã tuyên truyền vận động các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị hỗ trợ giúp cho các hộ gia đình vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm hoặc tạo việc làm tại chỗ để từng bước nâng cao đời sống, thoát cận nghèo. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài quận đã hỗ trợ nuôi đỡ đầu cho 03 trẻ em với mức 3.600.000 đồng/năm, hỗ trợ 6 tấn gạo cho 15 hộ cận nghèo và 35 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mua tặng 01 xe máy cho 01 hộ làm phương tiện làm việc, trao tặng sổ tiết kiện cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các gia đình trên cơ sở kinh phí hỗ trợ của địa phương, tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên thoát cận nghèo bền vững, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, giàu đẹp.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI