LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động
Ngày đăng 30/10/2020 | 16:18  | View count: 129

Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, ngày 20/10/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 5446/NHCS-TDNN về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung, các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, một số quy định chung của chương trình tín dụng được mở rộng hơn so với quy định tại  Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 (sau đây gọi là khách hàng vay vốn).

2. Về điều kiện vay vốn: Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

3. Về mức cho vay

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

- Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

4. Về lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Về thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

6. Về bảo đảm tiền vay

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7. Về mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để chi trả một phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

8. Phương thức cho vay

- NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng (Người sử dụng lao động).

9. Hồ sơ vay vốn

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Gồm các loại giấy tờ:

- Giấy đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid - 19

- Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Bản sao văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Khi nộp hồ sơ, khách hàng xuất trình bản gốc để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (nếu có).

10. Gi ải ngân cho vay

- NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Mọi thông tin về quy trình, thủ tục cho vay vốn đối với chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động được NHCSXH thành phố Hà Nội niêm yết công khai tại trụ sở và tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các phường trên địa bàn để tiện cho nhân dân trong việc nghiên cứu, tiếp cận thông tin.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN