LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT hộ gia đình (mã thẻ GD)
Ngày đăng 19/03/2021 | 17:01  | View count: 839

Ngày 17/3/2021, Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 3982/HD-YT-BHXH Hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Trong đó, yêu cầu thực hiện điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu của người tham  gia bảo hiểm y tế  theo hộ gia đình (còn gọi là BHYT tự nguyện, mã thẻ GD) như sau:

- Đối với người đang đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến Trung ương:

+ Trước ngày 25/3/2021, người tham gia BHYT hộ gia đình liên hệ với Đại lý thu để nộp hồ sơ chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu về các cơ sở KCB tuyến huyện, tuyến xã. Thủ tục hồ sơ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin (Mẫu TK1-TS) nộp tại đại lý thu tại UBND các phường hoặc đại lý bưu điện.

+ Sau thời gian trên, nếu người tham gia BHYT hộ gia đình không lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu hoặc lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định thì BHXH quận Cầu Giấy sẽ chủ động chuyển nơi đăng đăng ký KCB BHYT ban đầu về tuyến huyện, tuyến xã.

+ Sau ngày 31/3/2021, BHXH quận Cầu Giấy sẽ chuyển đến các Đại lý số thẻ BHYT hộ gia đình có điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu để Đại lý trả thẻ BHYT cho người tham gia.

- Đối với người đang đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyển tỉnh/thành phố:

+ Tạm thời chưa điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu cho đến khi hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT.

+ Riêng trường hợp người tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở tuyến tỉnh/thành phố không đúng quận, huyện nơi cư trú sẽ thực hiện chuyển về cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống theo quy định tại điểm b mục 1 văn bản 3982/HD-LN-YT-BHXH.

- Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình phát sinh tăng mới, gia hạn giá trị thẻ BHYT: đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn.

 

* Mọi vướng mắc, đề nghị người dân liên hệ với Đại lý thu tại UBND các phường hoặc Đại lý thu Bưu điện, cụ thể:

STT

Tên đại lý

Người liên hệ

Số điện thoại

1

UBND phường Dịch Vọng

Nguyễn Thanh Trà My

0903.464.664

2

UBND phường Yên Hòa

Nguyễn Công Bằng

0986.811.126

3

UBND phường Trung Hòa

Trần Thị Hồng Gấm

0904.038.898

4

UBND phường Quan Hoa

Chu Thị Nhuần

0943.830.881

5

UBND phường Mai Dịch

Võ Thanh Huyền

0902.144.977

6

UBND phường Nghĩa Đô

Phạm Thu Phương

0914.362.862

7

UBND phường Nghĩa Tân

Lưu Thị Thu Huyền

0904.732.580

8

UBND phường Dịch Vọng Hậu

Lê Thị Vân Anh

0986.161.286

9

Bưu điện Trung tâm 3

Dương Thị Lụa

0944.558.873

 

 

* Danh sách các cơ sở KCB BHYT ban đầu tuyến xã, tuyến huyện thuộc địa bàn quận Cầu Giấy tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT hộ gia đình:
 

STT

Mã KCB

Tên cơ sở KCB

1

01-C01

TYT phường Nghĩa Đô

2

01-C02

TYT phường Nghĩa Tân

3

01-C03

TYT phường Mai Dịch

4

01-C04

TYT phường Dịch Vọng

5

01-C05

TYT phường Quan Hoa

6

01-C06

TYT phường Yên Hòa

7

01-C07

TYT phường Trung Hòa

8

01-C08

TYT phường Dịch Vọng Hậu

 

Hướng dẫn số 3982/HD-YT-BHXH ngày 17/3/2021 của Liên ngành Y tế - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xem tại đây

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN