LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm tại UBND các phường
Ngày đăng 25/05/2021 | 04:33  | View count: 95

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đang thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm với lãi suất ngang bằng với lãi suất của Ngân hàng thương mại Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán. Hàng tháng, vào ngày giao dịch cố định tại các điểm trực trong khuôn viên UBND 8/8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, NHCSXH Thành phố thực hiện các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi tiết kiệm. Nhân dân trên địa bàn các phường có nhu cầu gửi tiết kiệm có thể đến trụ sở UBND các phường nơi cư trú để được NHCSXH phục vụ vào các ngày trực giao dịch cố định được niêm yết tại trụ sở UBND các phường.

Các hình thức gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH gồm: tiết kiệm gửi góp linh hoạt; tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn; tiết kiệm có kỳ hạn gồm nhiều kỳ hạn khác nhau từ 01 tháng đến 24 tháng. Hình thức trả lãi: đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ. Mức lãi suất được thông báo công khai tại bảng thông tin tín dụng chính sách niêm yết tại UBND phường. Mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu thấp (500.000 đồng một lần/sổ), tạo điều kiện cho người thu nhập thấp cũng có thể gửi tiền, giúp người dân có thói quen dành dụm, tích lũy dần tạo quỹ dự phòng cho những khoản chi phí trong tương lai. Thủ tục gửi, rút tiết kiệm tại NHCSXH nhanh gọn, thuận tiện ngay tại Điểm giao dịch đặt tại UBND các phường.

Bên cạnh tính an toàn tuyệt đối do được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán, hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đây là nguồn vốn huy động tại chỗ quan trọng để tạo lập nguồn vốn cho vay tới các đối tượng chính sách trên địa bàn, giúp nhiều lao động có thêm đồng vốn ưu đãi để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, góp phần ngăn chặn, hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI