LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 20/07/2021 | 17:17  | View count: 48

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 08/7/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 6199/HD-NHCS về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung, các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, một số quy định chung của chương trình tín dụng như sau:

1. Đối tượng, điều kiện vay vốn:

- Đối với cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất:

+ Đối tượng (1): NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Coivd-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Đối tượng (2): NSDLĐ trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Mức cho vay

NSDLĐ được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động. Trong đó:

- Vay vốn trả lương ngừng việc: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng.

- Vay vốn trả lương phục hồi sản xuất: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động.

( Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 /1 1 / 2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ).

3. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm); Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

4. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nơi cho vay và NSDLĐ thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

5. Bảo đảm tiền vay: NSDLĐ không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

6. Phương thức cho vay: NHCSXH cho vay trực tiếp đến NSDLĐ.

7. Hồ sơ vay vốn :

NSDLĐ tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp NHCSXH nơi cho vay theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Hồ sơ vay vốn gồm:

- Các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có);

- Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc, hồ sơ vay vốn cần thêm các loại giấy tờ: Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 12a); Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (mẫu số 13a); Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

- Đối với NSDLĐ vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, hồ sơ vay vốn cần thêm các loại giấy tờ: Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 12b đối với đối tượng vay vốn (1)/mẫu số 12c đối với đối tượng vay vốn (2)); Danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội (mẫu số 13b/mẫu số 13c); Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh; Riêng đối tượng (1) có thêm Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Riêng đối tượng (2) có thêm Bản sao Thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với Người sử dụng lao động.

  Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của NSDLĐ chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ của các trường hợp thuộc địa bàn quận Cầu Giấy tại Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, địa chỉ số 27 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

8. Gi ải ngân

- NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho NSDLĐ bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của NSDLĐ.

- Trường hợp NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5,6,7, NSDLĐ lập hồ sơ vay vốn từng tháng và NHCSXH căn cứ hồ sơ vay vốn của NSDLĐ để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

    - Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Mọi thông tin về quy trình, thủ tục cho vay vốn đối với chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được NHCSXH thành phố Hà Nội niêm yết công khai tại trụ sở và tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các phường trên địa bàn để tiện cho Nhân dân trong việc nghiên cứu, tiếp cận thông tin.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI