LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất phải nộp năm 2021
Ngày đăng 23/07/2021 | 11:42  | View count: 53

Theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 thì ngày 30/7/2021 là thời hạn để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021

Như vậy,đến nay chỉ còn 8 ngày để người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021.Trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2021 sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định. Vì vậy, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cần khẩn trương gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đúng thời hạn để được hưởng lợi ích về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CPngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Hiện nay, dịch vụ thuế điện tử (eTax) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn đã hỗ trợ người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn qua hệ thống eTax. Với diễn biến phức tạp của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ và Thành phố, Chi cục thuế quận Cầu Giấy khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch bệnh.

Mọi vướng mắc về gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 xin liên hệ cán bộ được phân công quản lý địa bàn hoặc qua các số điện thoại sau:

  1. Đội Kiểm tra thuế số 1: 024.37569576
  2. Đội Kiểm tra thuế số 2: 024.37931080
  3. Đội Kiểm tra thuế số 3: 024.32272237
  4. CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY