LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý III/2021
Ngày đăng 22/10/2021 | 09:07  | View count: 167

Chiều ngày 21/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý III/2021 để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 dưới sự chủ trì của bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban.

Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng ban của quận, Hội đoàn thể quận, Chủ tịch UBND các phường và Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 04 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay nhà ở xã hội và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 65.111 triệu đồng với 703 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ 9 tháng là 37.825 triệu đồng, đạt 100% nợ đến hạn. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2021 đạt 195.571 triệu đồng với 2.570 khách hàng, tăng 27.286 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn ngân sách quận là 60.275 triệu đồng với 1.048 khách hàng vay vốn tại 8/8 phường (chiếm tỷ lệ 31% tổng dư nợ), toàn bộ thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm và không có nợ quá hạn. 

09 tháng đầu năm, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã tạo việc làm ổn định cho thêm gần 850 lao động, nâng tổng số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn vay NHCSXH lên 3.500 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, NHCSXH đã tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, phòng Lao động – TBXH quận, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện để người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được tiếp cận chính sách, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Kết quả đến 30/9/2021, đã có 3 người sử dụng lao động trên địa bàn quận vay vốn để trả lương ngừng việc cho 2.695 lượt người lao động với số tiền 11.912 triệu đồng

Trong 03 tháng cuối năm 2021, quận tập trung đôn đốc, thu hồi 100% nợ đến hạn theo đúng quy định, không để phát sinh nợ quá hạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền huy động vốn tại các điểm giao dịch phường, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể cấp phường và ủy nhiệm cho vay qua các tổ Tiết kiệm & vay vốn. Chi nhánh NHCSXH thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về các chương trình cho vay, các sản phẩm tiền gửi tại NHCSXH, tập trung thực hiện tốt kế hoạch dư nợ, kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao, tiếp tục phối hợp cùng UBND các phường tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI