LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

NHCSXH đẩy mạnh cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 14/04/2022 | 16:44  | View count: 68

Sáng ngày 14/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý I/2022 để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022 dưới sự chủ trì của bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện quận và Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 04 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy gồm: Cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Cho vay Nhà ở xã hội và cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh số cho vay quý I/2022 đạt 11.645 triệu đồng với 113 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ quý I/2022 là 11.042 triệu đồng, đạt 100% nợ đến hạn. Tổng dư nợ đến ngày 31/03/2022 đạt 208.979 triệu đồng với 2.626 khách hàng, tăng 603 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn Ngân sách quận Cầu Giấy là 61.229 triệu đồng với gần 1.000 khách hàng vay vốn tại 8/8 phường (chiếm tỷ lệ 29% tổng dư nợ), toàn bộ thuộc chương trình Cho vay Giải quyết việc làm và không có nợ quá hạn. 

Quý I/2022, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã tạo việc làm ổn định cho thêm gần 150 lao động, nâng tổng số lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn vay NHCSXH lên gần 4.000 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bên cạnh đó, NHCSXH đã tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Lao động – TBXH quận, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện để người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được tiếp cận chính sách, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Kết quả đến 31/3/2022, đã có 10 người sử dụng lao động trên địa bàn quận vay vốn để trả lương ngừng việc cho 3.804 lượt người lao động với số tiền 16.295 triệu đồng

Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận thống nhất nghị quyết xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ quý II năm 2022 với một số chỉ tiêu chính: kịp thời đôn đốc, thu hồi 100% nợ đến hạn theo đúng quy định, không để phát sinh nợ quá hạn; hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể cấp phường và ủy nhiệm cho vay qua các tổ Tiết kiệm & vay vốn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với Chủ tịch UBND phường, Hội đoàn thể phường, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và Tổ trưởng tổ dân phố. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về các chương trình cho vay, mục đích ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, về các sản phẩm tiền gửi tại NHCSXH, tập trung thực hiện tốt kế hoạch dư nợ, kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao, tiếp tục phối hợp cùng UBND các phường tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI