LỄ HỘI

PHƯỜNG TRUNG HÒA: LỄ HỘI ĐÌNH VÀ ĐỀN HÒA MỤC (ĐỀN DỤC ANH)
Ngày đăng 31/10/2018 | 10:56  | View count: 541

- Địa chỉ: Số 139, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa.

- Thời gian lễ hội: từ ngày 10 – 12/2 âm lịch (hội chính ngày 12/2).

- Nhân vật thờ phụng: Phạm Thị Uyển; Phạm Miễn và Phạm Huy.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình và đền Hòa Mục (Đền Dục Anh) thờ các vị: Phạm Thị Uyển; Phạm Miễn và Phạm Huy. Hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/2 âm lịch. Nghi thức chính: lễ tế, rước kiệu quanh làng.