LỄ HỘI

PHƯỜNG YÊN HÒA: LỄ HỘI ĐÌNH AN HÒA
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:08  | View count: 537

- Địa chỉ:  Ngõ 79, Nguyễn Khang, phường Yên Hòa.

- Thời gian lễ hội: từ ngày 10 -15/2 âm lịch (hội chính ngày 12/2).

- Nhân vật thờ phụng: Đức vua Lý Trần Tông; Đức vua Lê Hiển Tông và Thượng Yên Quyết.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình An Hòa thờ các vị: Đức vua Lý Trần Tông; Đức vua Lê Hiển Tông và Thượng Yên Quyết. Hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng Hai âm lịch. Nghi thức chính: lễ tế