LỄ HỘI

PHƯỜNG YÊN HÒA: LỄ HỘI ĐÌNH HẠ YÊN QUYẾT
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:10  | View count: 461

- Địa chỉ: Ngõ 61, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa.

- Thời gian lễ hội: từ ngày 11- 14/2 âm lịch (hội chính ngày 12/2).

- Nhân vật thờ phụng: Đức thánh Cao Sơn Đại vương; Diêm La Anh Đoán Đại vương; Hoàng Cung Chinh Thục phu nhân; Mộc Đức Tinh Quân Đại vương và Tràng Hám Anh Linh Đại tướng quân.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Hạ Yên Quyết thờ năm vị: Cao Sơn Đại vương; Diêm La Anh Đoán Đại vương; Hoàng Cung Chinh Thục phu nhân; Mộc Đức Tinh Quân Đại vương và Tràng Hám Anh Linh Đại tướng quân.
Hội chính diễn ra 5 năm 1 lần: từ ngày 11 đến ngày 14/2 âm lịch; hội lệ hàng năm từ ngày 12 đến ngày 14/2 âm lịch. Nghi thức chính: lễ rước Thánh từ 3 miếu Chợ, miếu Chùa, miếu Cả về đình, lễ tế chính.