LỄ HỘI

PHƯỜNG DỊCH VỌNG : LỄ HỘI ĐÌNH HÀ
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:15  | View count: 609

- Địa chỉ: Số 88, phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng.

- Thời gian lễ hội: từ ngày 11-12/8 âm lịch (hội chính 12/8).

- Nhân vật thờ phụng: Đức đại vương Triệu Trí Thành.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Hà thờ Đại vương Triệu Chí Thành. Hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12/8 âm lịch. Nghi thức chính: lễ tế