LỄ HỘI

PHƯỜNG MAI DỊCH : LỄ HỘI ĐÌNH DỊCH VỌNG SỞ
Ngày đăng 31/10/2018 | 14:35  | View count: 360

- Địa chỉ: Ngách 23/58, phố Trần Bình, phường Mai Dịch.

- Thời gian lễ hội: ngày 12/1 âm lịch.

- Nhân vật thờ phụng: Đức Thánh Lý Phật Tử.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Dịch Vọng Sở thờ Vua Hậu Lý Lý Phật Tử. Hội diễn ra từ ngày 11 đến  ngày 13/2 âm lịch. Nghi thức chính: lễ tế. Hội có các trò chơi dân gian như: đập niêu, cờ tướng...