LỄ HỘI

PHƯỜNG QUAN HOA : LỄ HỘI ĐÌNH TĂNG PHÚC
Ngày đăng 31/10/2018 | 14:36  | View count: 477

- Địa chỉ: Ngõ 72, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Thời gian lễ hội: ngày 12/2; ngày 12/8 và ngày 12/9

- Nhân vật thờ phụng: Thần Độ Bảo Ninh Quốc; Chu Lý và Cao Sơn.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Tăng Phúc thờ các vị: Thần Độ Bảo Ninh Quốc; Chu Lý và Cao Sơn. Hội diễn ra 3 lần 1 năm: ngày 12 tháng Hai; ngày 12/8 và ngày 12/9 âm lịch. Nghi thức chính: lễ tế.