LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 09:25 AM  | View count: 1034
23.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 03-06 den ngay 08-6-2019 24.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý II/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 03:48 PM  | View count: 1337
14.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 01-04 den ngay 06-04-2019 15.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý I/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:36 AM  | View count: 1644
01.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 31-12-2018 den ngay 05-01-2019 02.  Lich cong tac cua lanh dao quan ...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý IV/2018

Ngày đăng 01/10/2018 | 10:41 AM  | View count: 1782
40.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 01-10 den ngay 06-10-2018 41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 09:22 AM  | View count: 1711
27.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-07 den ngay 07-07-2018 28.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý II/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:08 AM  | View count: 1875
14.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-04 den ngay 07-04-2018 15.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND Quận - Quý I/2018

Ngày đăng 13/03/2018 | 05:06 PM  | View count: 687
  01.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 01-01 den ngay 06-01-2018 02.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...