LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý I/2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 11:47 AM  | View count: 330
1. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 28-12 den ngay 02-01-2021 2. Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý IV/2020

Ngày đăng 06/10/2020 | 04:08 PM  | View count: 1222
40.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 28-09 den ngay 03-10-2020 41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý III/2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 04:59 PM  | View count: 2192
27.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 29-06 den ngay 05-07-2020 28.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý II/2020

Ngày đăng 01/04/2020 | 12:04 PM  | View count: 2208
14.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 30-03 den ngay 04-04-2020 16.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo quận Cầu Giấy - Quý I/2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 04:27 PM  | View count: 2436
02.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 06-01 den ngay 12-01-2020 03.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý IV/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 09:27 AM  | View count: 3444
41.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 07-10 den ngay 12-10-2019 42.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 09:25 AM  | View count: 3968
23.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 03-06 den ngay 08-6-2019 24.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý II/2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 03:48 PM  | View count: 2461
14.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 01-04 den ngay 06-04-2019 15.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý I/2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 09:36 AM  | View count: 2606
01.  Lich cong tac cua lanh dao quan Cau Giay tu ngay 31-12-2018 den ngay 05-01-2019 02.  Lich cong tac cua lanh dao quan ...

Lịch công tác của Lãnh đạo Quận Cầu Giấy - Quý III/2018

Ngày đăng 04/07/2018 | 09:22 AM  | View count: 2074
27.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-07 den ngay 07-07-2018 28.  Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu...