NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Phường Trung Hòa tổ chức hội nghị biểu dương gương “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015 – 2020, “Người tốt – Việc tốt” năm 2020
Ngày đăng 04/06/2020 | 17:48  | View count: 459

Để đánh giá kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 và tôn vinh, nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường, ngày 04/6/2020, Đảng ủy - HĐND – UBND – UB. MTTQ phường Trung Hòa tổ chức hội nghị biểu dương gương “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015 – 2020, “Người tốt – Việc tốt” năm 2020.

Tham dự hội nghị có đ/c Đỗ Minh Ngọc – Phó trưởng Phòng Nội vụ quận Cầu Giấy; đ/c Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đ/c Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND - UB.MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, các đ/c Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố và đặc biệt là 137 gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt – Việc tốt” trên địa bàn phường.

Phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020, phong trào “Người tốt – Việc tốt” năm 2020 đã được phường Trung Hòa triển khai sâu rộng và đạt nhiều thành tích đạt được trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng như: tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách về thuế, khai thác các nguồn thu thuế, các khoản phí, lệ phí theo quy định; là phường đầu tiên của quận đảm bảo tự cân đối được thu, chi ngân sách phường, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, an sinh xã hội. Qua các phong trào thi đua, cán bộ và nhân dân phường đã được các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cấp tặng nhiều bằng khen, khen thưởng (Tập thể lao động xuất sắc, Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến…); đặc biệt là sự đóng góp của các gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt – Việc tốt” cho phong trào thi đua chung của phường.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường thay mặt lãnh đạo phường Trung Hòa ghi nhận những kết quả, sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua của phường; đồng thời tin tưởng những tấm gương điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị này sẽ tiếp tục là nòng cốt trong mọi hoạt động của phường, của các tổ chức và cộng đồng dân cư; luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua góp phần cùng Đảng, Chính quyền phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng phường Trung Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đ/c Trần Ánh Dương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường trao giấy khen cho các cá nhân

gương “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015 - 2020

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã biểu dương, khen thưởng 65 gương “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 201, 72 gương “Người tốt – Việc tốt” với tổng số tiền là 27,4 triệu đồng.

Đ/c Lai Mạnh Tiến – Chủ tịch UBND phường trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” năm 2020

UBND PHƯỜNG TRUNG HÒA