NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 17/04/2020 | 06:11 PM  | View count: 300
Xem nội dung tại đây PHÒNG NỘI VỤ

Gương sáng thời đại dịch covid

Ngày đăng 31/03/2020 | 04:12 PM  | View count: 798
Thời điểm này, khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với nhiều biện pháp khống chế dịch của Chính phủ cũng như Thành phố Hà Nội được triển khai, các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện...

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 30/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 352
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020

Ngày đăng 06/03/2020 | 04:11 PM  | View count: 123
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

Ngày đăng 07/02/2020 | 01:12 PM  | View count: 90
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tháng 01/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 01:15 PM  | View count: 148
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 19/12/2019 | 11:03 AM  | View count: 504
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN