NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Quyết định về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tháng 3 năm 2020

Ngày đăng 30/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 232
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020

Ngày đăng 06/03/2020 | 04:11 PM  | View count: 65
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

Ngày đăng 07/02/2020 | 01:12 PM  | View count: 58
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định của UBND quận Cầu Giấy về việc khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tháng 01/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 01:15 PM  | View count: 84
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 19/12/2019 | 11:03 AM  | View count: 287
Xem nội dung Kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của thành phố (ngày 09/8/2019)

Ngày đăng 16/08/2019 | 08:26 AM  | View count: 164
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN