THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:02 AM  | View count: 56
Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản ...

Thủ tục công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:59 AM  | View count: 41
Thủ tục 7: Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện  1....

Tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 08/10/2020 | 02:18 PM  | View count: 58
Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ...

08 chỉ số nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

Ngày đăng 07/10/2020 | 10:11 AM  | View count: 80
Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản...

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 45
Thủ tục 6: Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” Trình tự thực hiện ...

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:51 AM  | View count: 55
Thủ tục 5: Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Trình tự thực hiện  1. Ủy ban ...

Khái quát chung về PAPI

Ngày đăng 06/10/2020 | 10:21 AM  | View count: 61
1. PAPI là gì? PAPI là tên gọi viết tắt theo tiếng Anh của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở...

Giới thiệu về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:14 AM  | View count: 61
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt theo tên tiếng Anh làPAPI) là một bộ chỉ báo...

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:33 AM  | View count: 46
Thủ tục 4: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Trình tự thực hiện  1....