THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 05/08/2019 | 09:35 AM  | View count: 869
1. Tuyên truyền kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của Quận; tăng cường công...

Công văn số XTND_09h00/ĐKVĐBBB ngày 02/8/2019 của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ về tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 3)

Ngày đăng 02/08/2019 | 12:09 PM  | View count: 478
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Ngày đăng 29/07/2019 | 11:40 AM  | View count: 560
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị

Ngày đăng 26/07/2019 | 11:44 AM  | View count: 343
Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Chế độ ta là chế độ do nhân dân làm chủ; Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN. ...

Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Ngày đăng 25/07/2019 | 08:22 AM  | View count: 270
Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cả dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ độc lập tự do,...

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng 22/07/2019 | 11:41 AM  | View count: 392
I. TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ...

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:55 AM  | View count: 346
Công văn số 1067/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về...

Chương trình Tháng khuyến mại của Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 12/07/2019 | 05:11 PM  | View count: 547
Ngày 21/6/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2019....