THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 01 - 05/7/2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 03:04 PM  | View count: 387
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tài liệu tuyên truyền về Tôm càng đỏ

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:58 PM  | View count: 193
Xem nội dung tuyên truyền tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tích cực chủ động phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 02/07/2019 | 05:18 PM  | View count: 307
Ngày nay, hiện tượng biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, khó lường theo hướng cực đoan hơn. Theo cơ quan...

Quy định về những vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:54 PM  | View count: 1441
Hiện nay, tình trạng lợi dụng dịch vụ bưu chính, trong đó có hoạt động chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng cấm có những diễn biến...

Tôm càng đỏ nguy hại

Ngày đăng 05/06/2019 | 11:00 AM  | View count: 815
Hiện nay, t ôm càng đỏ đang rộ ở Việt Nam . Đây loài sinh vật ngoại lai xâm hại, rất nguy hiểm cho môi trường và sản...