THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

Ngày đăng 17/11/2020 | 04:58 PM  | View count: 294
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

Ngày đăng 17/11/2020 | 03:56 PM  | View count: 220
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 194
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020

Ngày đăng 13/11/2020 | 11:00 AM  | View count: 779
Ngày 28/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và...

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày đăng 12/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 138
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 11/2020)

Ngày đăng 11/11/2020 | 04:50 PM  | View count: 143
Trong những tháng cuối năm 2020, áp lực giao thông trên địa bàn Thành phố nói chung và địa bàn quận Cầu Giấy nói...

Triển khai nộp thuế qua phương thức điện tử đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Ngày đăng 09/11/2020 | 02:16 PM  | View count: 139
Thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không...

MTTQ quận Cầu Giấy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin và hiệu quả

Ngày đăng 06/11/2020 | 01:49 PM  | View count: 310
Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh,...