THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020”

Ngày đăng 03/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 132
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử, qua...

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 166
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Ngày đăng 30/10/2020 | 04:18 PM  | View count: 387
Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy...

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Ngày đăng 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 334
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Cải cách hành chính – Dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 16/10/2020 | 03:21 PM  | View count: 75
1. Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến Với thông điệp “Vào một địa chỉ, có tất cả”, thành phố Hà Nội thông...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 471
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:48 AM  | View count: 42
Stt Tên Thủ tục hành chính Quyết định ban hành TTHC Thủ tục 1: Cấp Giấy...