THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Diễn đàn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 27/05/2020 | 03:33 PM  | View count: 187
Với mục tiêu tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ trong và...

Tăng cường công tác PCCC đối với nhà dân, cơ sở, hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn và khách sạn có sử dụng gas

Ngày đăng 25/05/2020 | 04:32 PM  | View count: 208
Trong những ngày hè, nhiệt độ miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng luôn duy trì ở mức cao, có nơi...

Bài tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 25/05/2020 | 02:36 PM  | View count: 578
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật...

Thông báo tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa I năm 2020

Ngày đăng 22/05/2020 | 09:41 AM  | View count: 143
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Luật Thư viện góp phần tạo hành lang pháp lý phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của Nhân dân

Ngày đăng 21/05/2020 | 11:43 AM  | View count: 179
Ngày 21/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện gồm 6 c hương, 52 Đ iều với các quy định chung ...

Một số nội dung mới, cơ bản của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2020 | 03:59 PM  | View count: 226
Sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò của mình và đạt được nhiều kết quả rất...

Nét đẹp trong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp theo gương “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:37 PM  | View count: 287
Ngay từ những năm đầu của Chính quyền nhân dân, dân chủ cộng hòa, trong điều kiện khi cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:23 PM  | View count: 193
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 

Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 08/05/2020 | 05:12 PM  | View count: 275
Thực hiện Nghi quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...