THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn quận

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:40 AM  | View count: 46
Thủ tục 21: Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di ...

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 37
Thủ tục 20: Thông báo tổ chức lễ hội Trình tự thực hiện 1. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội...

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:35 AM  | View count: 40
Thủ tục 18: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Những nội dung cơ bản của PAPI

Ngày đăng 15/10/2020 | 10:25 AM  | View count: 57
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là một bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:33 AM  | View count: 42
Thủ tục 17: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:30 AM  | View count: 50
Thủ tục 16: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:27 AM  | View count: 52
Thủ tục 15: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ...

Bài tuyên truyền về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Ngày đăng 13/10/2020 | 03:41 PM  | View count: 1890
Với mục tiêu tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho Nhân dân, Quốc hội đã...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày đăng 13/10/2020 | 10:25 AM  | View count: 40
  Thủ tục 14: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ...