THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày đăng 13/10/2020 | 10:23 AM  | View count: 38
Thủ tục 13: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ...

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 13/10/2020 | 10:16 AM  | View count: 90
Thủ tục 12: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...

Nghị định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày đăng 12/10/2020 | 04:34 PM  | View count: 244
Ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức gồm 5 chương, 68...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 10/2020)

Ngày đăng 12/10/2020 | 03:44 PM  | View count: 3522
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra hơn 10.000 vụ TNGT, làm chết 4.800 người, bị thương 7.600...

Bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:28 AM  | View count: 64
Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người...

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:20 AM  | View count: 257
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 ...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:13 AM  | View count: 47
Thủ tục 11: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:10 AM  | View count: 43
Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:06 AM  | View count: 42
Thủ tục 9: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ...

Các bước tiến hành điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Ngày đăng 09/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 60
1. Chọn dịch vụ khảo sát - Đối với phạm vi toàn quốc: Bộ Nội vụ chọn 6 dịch vụ hành chính công để điều tra xã hội học xác...