Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

QĐ về việc khen thưởng thành tích trong công tác chi trả tiền hỗ trợ theo QĐ 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND Thành phố cho các đối tượng người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19
Ngày đăng 22/05/2020 | 10:47  | View count: 375

Xem nội dung tại đây

PHÒNG NỘI VỤ