Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 109

Ngày đăng 08/05/2021 | 04:00 AM  | View count: 123
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc rà soát, cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực có nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:30 PM  | View count: 198
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 07/05/2021 | 04:24 PM  | View count: 164
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Rà soát, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 - 06/5/2021

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:58 AM  | View count: 115
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:30 AM  | View count: 92
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/05/2021 | 08:30 PM  | View count: 108
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:48 PM  | View count: 96
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN