Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 04/05/2021 | 04:52 PM  | View count: 84
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 925
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 185
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 697
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT, lễ hội, hoạt động của các cơ sở kinh doanh game, bar, karaoke để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 12:45 PM  | View count: 194
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận, Trường Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp ngày 29/4/2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 10:09 AM  | View count: 113
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 09:35 AM  | View count: 386
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/04/2021 | 08:49 AM  | View count: 69
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN