Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Hướng dẫn của Tổ COVID cộng đồng trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 15/06/2021 | 03:33 PM  | View count: 94
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/06/2021 | 04:28 PM  | View count: 112
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quán triệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2022

Ngày đăng 14/06/2021 | 02:33 PM  | View count: 245
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn quận Cầu Giấy đợt 3,4 năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 03:28 PM  | View count: 182
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid - 19 và ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 10/06/2021 | 02:58 PM  | View count: 437
    Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm cao, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Cầu ...

Trưởng Ban công tác Mặt trận nhiệt huyết “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Ngày đăng 10/06/2021 | 10:09 AM  | View count: 447
Đ/c Nguyễn Thị Thanh- UVTV Quận uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Cầu Giấy tiếp nhận tiền “ Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” do ông ...

Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19”

Ngày đăng 09/06/2021 | 02:50 PM  | View count: 295
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy với nhiều cách làm sáng tạo đã giúp cho hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp thực sự đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả.

Kết quả ủng hộ hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 (Từ ngày 17/5 đến ngày 31/5/2021)

Ngày đăng 07/06/2021 | 02:39 PM  | View count: 160
Xem nộ dung chi tiết tại đây . ỦY BAN MTTQ QUẬN

Thực hiện kết luận của Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại phiên họp số 115

Ngày đăng 05/06/2021 | 09:37 AM  | View count: 164
Xem nôi dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN