Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Công văn số 10/UBND-YT ngày 06/01/2021 của UBND quận về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố HN

Ngày đăng 07/01/2021 | 09:53 AM  | View count: 200
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/01/2021 | 04:45 PM  | View count: 330
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 06/01/2021 | 08:53 AM  | View count: 378
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 1391/UBND-YT ngày 03/12/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 03/12/2020 | 05:18 PM  | View count: 336
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Phòng khám phải đảm bảo tiêu chí nào để an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19?

Ngày đăng 02/12/2020 | 08:31 AM  | View count: 265
Bộ tiêu chí này áp dụng chung cho các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập trên phạm vi toàn quốc.

Hướng dẫn phòng bệnh với người đến 6 địa điểm mà BN1347 từng đến

Ngày đăng 02/12/2020 | 08:24 AM  | View count: 202
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo những địa điểm bệnh nhân 1347 từng đến như sau: 1. Khu vực Highlands Coffee của...

Bộ Y tế thông báo khẩn về ca lây nhiễm COVID-19 tại TP.HCM

Ngày đăng 30/11/2020 | 07:15 PM  | View count: 197
Tối 30/11 Bộ Y tế thông báo khẩn về trường hợp lây nhiễm từ người cách ly – bệnh nhân 1347. Chiều...

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh (COVID-19) tại cuộc họp ngày 11/11/2020

Ngày đăng 13/11/2020 | 05:48 PM  | View count: 110
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN