Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 11/05/2021 | 05:00 PM  | View count: 413
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng 11/05/2021 | 03:30 PM  | View count: 2034
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Hướng dẫn về phòng, chống COVID-19

Ngày đăng 09/05/2021 | 06:35 AM  | View count: 295

Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 08/05/2021 | 04:17 PM  | View count: 490
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tại phiên họp số 109

Ngày đăng 08/05/2021 | 04:00 AM  | View count: 274
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc rà soát, cách ly, lấy mẫu người liên quan đến các khu vực có nguy cơ, có bệnh nhân, ổ dịch

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:30 PM  | View count: 360
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng tại quận Cầu Giấy

Ngày đăng 07/05/2021 | 04:24 PM  | View count: 274
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Rà soát, quản lý, lấy mẫu xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 - 06/5/2021

Ngày đăng 07/05/2021 | 11:58 AM  | View count: 262
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN