Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV

Công điện về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:30 AM  | View count: 192
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 05/05/2021 | 08:30 PM  | View count: 197
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại phiên họp số 107

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:48 PM  | View count: 216
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 04/05/2021 | 04:52 PM  | View count: 206
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 06/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 03/05/2021 | 03:00 PM  | View count: 1115
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Về việc thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố HN và cho học sinh tạm dừng đến trường

Ngày đăng 03/05/2021 | 09:23 AM  | View count: 316
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lê 30/4 và 1/5

Ngày đăng 02/05/2021 | 02:00 PM  | View count: 831
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT, lễ hội, hoạt động của các cơ sở kinh doanh game, bar, karaoke để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 30/04/2021 | 12:45 PM  | View count: 345
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN